טרנזילה סליקהחוקים תקנות ומשפט
התקשר עכשיו: 073-222-4444073-222-4444
upper tranzila logo
tranzila diaglogo

חוקים תקנות ומשפט בנושא סליקת כרטיסי אשראי

חוקים תקנות ומשפט


חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו, 1986

חוזה כרטיס חיוב וחידושו, כריתת חוזה לגבי כרטיס תשלום מיוחד, תוקף החיובים, סיום חוזה כרטיס חיוב.
קרא עוד >> חוק כרטיסי חיוב


תקנות כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986

דיווח על עסקאות בכרטיסי אשראי, סיוע בהחזרת כרטיס, מסירת מידע בכתב לענין כרטיס תשלום מיוחד.
קרא עוד >> תקנות כרטיסי אשראי


הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא כרטיסי חיוב - בנק ישראל

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם היום הוראת ניהול בנקאי תקין שנועדה להסדיר את הפעילות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי, לעניין תפעול מערך כרטיסי החיוב (כרטיסי האשראי).
קרא עוד >> ניהול בנקאי תקין בנושא כרטיסי אשראי


הגנת הצרכן במסחר האלקטרוני - משרד המסחר והתעשיה

מדברים רבות על המסחר האלקטרוני והגדרות רבות ניתנו לו. לפי הגדרתנו, "מסחר אלקטרוני" עניינו ביצוע עסקאות באמצעות האינטרנט, להעברת מוצרים ושירותים תמורת תשלום, בין עסקים לצרכנים ובין עסקים בינם לבין עצמם.

השימוש במסחר האלקטרוני נמצא במגמה ברורה של עלייה. ההתקדמות הטכנולוגית המרחיבה את מעגל הצרכנים הנגישים לרשת האינטרנט, הגידול בכמות ובמגוון של המוצרים והשירותים המוצעים, הקלות היחסית בהליכי הרכישה יחד עם היכולת להשוות בפשטות בין מוצרים ושירותים יהפכו, ללא כל ספק, את המסחר האלקטרוני לאחד מאמצעי המסחר המרכזיים בשנים הקרובות. עם זאת, טרם הפך המסחר האלקטרוני לכלי יום יומי לכלל ציבור הצרכנים.

הססנות הצרכנים, בישראל, בהתייחסותם למסחר האלקטרוני, נובעת ממספר סיבות הקשורות: לאמינות המידע, מקורו ועדכניותו. לדרך העברת התשלומים ולאמצעי התשלום. לאפשרות פיצוי או תיקון מוצר פגום הנרכש בדרך של סחר אלקטרוני. למחסור במנגנונים יעילים לפתרון סכסוכים. לקיומו של פוטנציאל להונאה. להגנת הפרטיות ולאבטחת המידע. למבנה ההסכם בין הצדדים וצורתו. צרכן המבצע עסקה בדרך של מסחר אלקטרוני מצפה כי תובטח לו לפחות אותה מידה של ביטחון והגנה, הניתנת לו בעסקאות הרגילות .
קרא עוד >> הגנת הצרכן במסחר האלקטרוני


משטרת ישראל - על הונאות בכרטיסי אשראי

הקלות הבלתי נסבלת, שבה ניתן להשתמש במרמה בכרטיסי אשראי, למרות אמצעי הביטחון, גורמת לעבירות רבות הקשורות לכרטיסים אלה שיעור נכבד מכלל התלונות בנושא הונאה המוגשות במשטרה קשור לכך אחראיות לכך גם חברות האשראי, שמעדיפות, משיקולים כלכליים, לספוג את ההפסדים בעוד כשנה ייכנסו לשימוש כרטיסי אשראי "חכמים", שיצריכו, בין היתר, הקלדת קוד סודי בעת השימוש בה.
קרא עוד >> משטרת ישראל - על הונאות בכרטיסי אשראי


המועצה לצרכנות מסייעת לצרכנים להגיש תביעות נגד בנקים וחברות כרטיסי אשראי

המועצה לצרכנות החליטה לנקוט בצעד זה לאחר שהם מסרבים בניגוד לחוק לפצות צרכנים על הוצאת כספים במרמה בכרטיסי אשראי.
קרא עוד >> תביעות נגד בנקים וחברות כרטיסי אשראי